top of page
WhatsApp Image 2021-06-27 at 14.52.16.jpeg

תוכנית היער של "צעדים" למשפחות, מספקת הרפתקה מדי חודש

המעוניינות לחוות את התוכנית החינוכית והמהנה

של "צעדים"- בית. חינוך. טבע​

נקודות השיא של התוכנית

הכרות עם מודל "הפרא" וחיבורו לחיי המשפחה

למידה מתוך סקרנות, חיבור לטבע , חיזוק הקשר המשפחתי משחקים טבעיים, סיפורים, שירים

ואתגרים לעורר חיבור למקום הקשור לנושא תכנית הלימודים היומית

חונכות המועברת על ידי מדריכים מנוסים, עצמאות ורמת למידה עמוקה יותר

דגש על מודעות רגשית, חמלה ותודה.

חוג משפחות

איפה?

בגליל המערבי

מתי?

אוקטובר 2021 - יוני 2022 (כולל)

למי זה מתאים?

למשפחות עם ילדים בגילאים 3-12

פירוט המפגשים:

מפגש 1: ברוכים הבאים ליער: סכנות, בטיחות ביער, "אש פנימית"

מפגש 2: סיימני שדה ומעקב אחר חיות בר 

מפגש 3: בניית מכסות משפחתיים ואש

מפגש 4: ניווט טיבעי 

מפגש 5: צמחיים מקומיים ,ליקוט ובישולי שדה

מפגש 6: בושקאפט ואומנות הגילוף

מפגש 7: קהילה, פרויקט קבוצתי ואקולוגיה ביער

bottom of page