top of page

אנו בצעדים פועלים במתכונת של שבט קטן שבונה לעצמו מחנה ובו הוא מתכנס בקבוצה המחנה הוא המקום ללמוד בו מלאכות ומיומנויות שונות מקום לבשל , לשחק ולהיות חלק ממעגל סביב המדורה, לשמוע ולהשמיע סיפורים עם כוס התה שבידינו.

במפגשים ניתן לילדינו פשוט להיות- לחקור, לחפור, להתלכלך

וגם סתם לשכב על האדמה ולהתבונן בצמרות  העצים.

מטרת צעדים היא לאפשר לילדים לפעול מתוך סקרנות ובחירה חופשית מה שמאפשר להם להיות אקטיביים ולא פסיביים בטבע.

השיטה - מודל הפרא, בו מוצעים שבעה עוגנים

המכוונים אותנו פנימה והחוצה בתהליך זיהוי ומפגש עם האני האותנטי.

כל עוגן במודל מאפיין היבט אחר אך קשור למכלול היוצר את האחד.ת.

העוגנים מובאים סימבוליות טבעית על ידי בעלי-חיים.

חוג יער

עלויות?

250 ש"ח לחודש

מתי?

אוקטובר 2022 - יוני 2023 (כולל)

למי זה מתאים?

לפי קבוצות גיל 6-18 

גישת צעדים - אנחנו בצעדים פועלים לפי תפיסה שהטבע הוא לכולם ואנחנו נעזור להנגיש לכל אחד הזדמנות להיות בו, ללמוד ממנו ולשתף איתו פעולה, המדריך הוא רק המתווך שבדרך והוא ישתדל להתערב כמה שפחות בין הקבוצה ליחיד ולסביבה.

המדריך מנסה ללמוד את הצורך של ילד כיחיד ובקבוצה ורק לעזור להם להגיע לשם לבד,

הקבוצה היא הגורם הראשי לאופן הפעילות וכאשר המדריך מרגיש שהקבוצה הולכת ומובילה למקום מסוים הוא יעזור להם להגיע לשם עם כמה שפחות התערבות.

לדוגמא, אם הצורך של הקבוצה הוא במסע הליכה בגשם ולא ישיבה במכסה סביב המדורה אז נצא כולנו למסע הליכה בגשם.

 

למידה חוויתית -  "בצעדים" לומדים מתוך החוויה במפגש בתוך היער, אנחנו משתדלים לערב כמה שיותר חושים כדי לפגוש כל חוויה במלוא העוצמה.

חילופי עונות: לכל עונה קסם וזמן משלה ואנחנו מתכוננים בעונה שלפניה בהתאם- 

בסתיו: נבנה מחסות לחורף, נבנה מחסני עצים שיהיה לנו אש יציבה להתחמם ואור לשעות החושך,

נבנה לנו כירות בוץ לבישול ועוד...

בחורף: נשקע במלאכות חמות כמו גילוף בגחלים של קערות וספלים מעץ נבשל מרקים מחממי לב מצמחיים מקומיים,

נחפש עקבות בעלי חיים בבוץ ,כשיורד גשם נספר סיפורים סביב המדורה ונקיים את מעגל התה האוטנטי כבסיס לשמוע את חברי הקבוצה.

באביב: נצא אל עולם הליקוט ביחד עם שירת הציפורים נלמד מה אפשר לאכול ואיך נלמד מה הציפורים יכולות

לספר לנו על התנהלות היער.

ובקיץ: נחפש מקורות מים להתקרר נשב תחת העצים ונעשה מלאכות באור, כמו כדרות, גילוף כלי אוכל וקשתות,

נסתת בצור ונצא להכיר את נחלי האזור הקרירים.

ההרשמה תפתח בספטמבר 23
bottom of page