top of page
ancient-prehistoric-drawings-stone-walls

מודל הפרא

רז ביטון, צעדים

"רק כשנמצא את מקומנו, נוכל לתת מקום לאחר"

ד"ר אופירה רול

מודל הפרא מציג גישת חיים בה מוצעים שבעה עוגנים.

אלה מכוונים אותנו פנימה והחוצה בתהליך זיהוי ומפגש עם האני האותנטי.

כל עוגן במודל מאפיין היבט אחר אך קשור למכלול היוצר את האחד.ת.

העוגנים מובאים בסימבוליות טבעית על ידי בעלי-חיים.

כל אחת ואחד מבעלי החיים מייצגים התמודדות והכרות עם האני האותנטי.

קיפוד pr.jpg

עוגן הקיפוד

מייצג את היכולת להיות באינטימיות המאפשרת להנות בלי פחד להיות לבד.

האינטימיות מציעה זמן איכות המשחרר מהתלות באחר ומחדדת את קבלת העצמי. 

ינשוף פר.jpg

עוגן הינשוף

מייצג את היכולת להתבונן תוך הקשבה, סקרנות והיפרדות מאפטיה. ההתבוננות מחברת ללמידה של תהליכים מורכבים תוך חיבור לאינטואיציה. 

גירית 1.jpg

עוגן הגירית

מייצג את היכולת להיות באותנטיות המחוברת לרצונות ללא פחד. האותנטיות לבחור ללא תלות ולחיות את האמת האישית כחלק מהמרבד האנושי המגוון ללא התנצלות.  

פיל פר.jpg

עוגן הפילה

מייצג את היכולת להכיר, לתרגל ולהפנים שבטיות קהילתית. בשבטיות מתבהרת ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול מעצמנו כחלק ממשפחה, קהילה, או שבט. 

"השהייה בטבע מזמינה נוכחות ברגע הזה.
להיות נוכח במרחב הפתוח, משמעו להיות בהסכמה שלא יודעים איך זה ייגמר" 

דולפין פר.jpg

עוגן הדולפין

מייצג את ההבנה הטמונה בחוכמת חיים קדומה של פשוט להיות, תוך משחקיות, עשייה וחדוות חיים אינסופית. המניע הוא רצון כנה להעניק ולתרום ממה שאני טוב.ה

בו מתוך אהבה. 

פרפר2 פר.jpg

עוגן המונרך

מייצג את המשמעות בהוויה

הבין דורית המניעה לעשייה מבוססת מסורות ותהליכים הנשמרים ומשתנים בשרשרת הדורות.

המפגש הבין דורי מאפשר למידה וחוויה של מיומנויות חיים עתיקות. 

ג_ירפה קו3.jpg

עוגן הג'ירפה

מייצג את תחושת הענווה תוך ראייה רחבה, בטוחה ובוטחת. זאת תוך אורך רוח, תקשורת מקרבת, חיפוש הטוב והחוזקות באחר. בעוגן זה ישנה היכולת לתמוך וללוות את האחר בפיתוח והכרות עם העוגנים השונים. 

bottom of page